Skip to main content

Blue Delta

By juli 8, 2021oktober 26th, 2021Nieuws, Publicatie
Bouwen aan het SDG Netwurk

De vruchtbare strook cultuurlandschap langs de Noord-Nederlandse kust is wat we de Blue Delta noemen, onze plek op aarde. Met een nieuw, in de regio te verankeren initiatief bouwen we richting 2030 aan onze missie voor een ‘brede welvaart’ in deze regio. Daarmee sluiten we nadrukkelijk aan op het Europese toekomstbeleid voor tal van sociale, economische, ecologische, technologische en internationale opgaven.

Met deze Blue Delta-missie willen we hier het internationale podium voor zijn. Het kloppend hart.

Dit karakteristieke noordelijke deltagebied zien we breed: het omvat zowel de eilanden en Waddenzee als het kleiige kustgebied tot en met de veenweiden en de hoger gelegen zandgronden. Hier wordt als een van de eerste Europese regio’s consequent ingezet op welvaart voor iedereen. Dit vanuit de wens en urgentie om het Noorden in 2030 tot een plek te maken waar het voor iedereen goed wonen, werken en leven is.

HET HOE EN WAT VAN SDG NETWURK FRYSLÂN

Het SDG Netwurk Fryslân kreeg vorm in 2018 en had o.a. wortels in het Millenium Netwerk Fryslân en het jaarlijkse Millenium Festival 2005 – 2015 in IJlst. In maart 2019 was er de publieke aftrap van het SDG Netwurk Fryslân in het Friesland College te Heerenveen met zo’n kleine 200 deelnemers. Daarna zijn er diverse SDG bijeenkomsten geweest en is er een netwerk van SDG allianties ontwikkeld. In de Corona tijd is op 14 en 15 mei 2020 de ‘Vonketon’ georganiseerd met als resultaat een versterkte (door)ontwikkeling van meerdere SDG initiatieven. Nu is het tijd voor de volgende stap.

Het SDG Netwurk Fryslân heeft tot doel brede welvaart en de SDG’s integraal aan te jagen en te verbinden aan de opgaven van onze regio en daarbuiten. Vanuit SDG Netwurk Fryslân willen we de inwoners beter betrekken bij die brede welvaart missie. Daarvoor bouwen we samen met andere partijen aan een betrokken gemeenschap van Friezen en Noordelingen, die niet alleen naar de eigen regio kijkt, maar ook de betekenis van de Friese SDG initiatieven elders in de wereld ziet.

SDG Netwurk Fryslân en de Blue Delta brede welvaart ambitie

SDG Netwurk Fryslân oriënteert zich op de Friese regio binnen de Blue Delta context van Noord Nederland. De Blue Delta wordt stap voor stap noordelijk omarmt als term / missie voor onze gezamenlijke brede welvaart ambitie. We willen de Blue Delta regio doorgeven aan volgende generaties via een missie van brede welvaart die ons voorbij 2030 zal brengen. Met het SDG Netwurk Fryslân willen we de brede samenleving betrekken bij die missiegedreven toekomst. De SDG’s zien we daarbij als de vensters op de wereld om ook mee naar de toekomst van onze regio te kijken.

Bouwen aan SDG Netwurk Fryslan - lees hier het documentBouwen aan SDG Netwurk Fryslan - lees hier het document