Skip to main content

11 x 11 | Fountains of Youth

Verspreid over Fryslȃn, op 11 x 11, 121 locaties staat een kleurrijk kunstwerk; verrassend, prikkelend, uitnodigend. In het dorp, bij de tsjerke, langs het fietspad aan het meer. Kunst gemaakt door lokale kunstenaars, jong en oud, samen. Street art, abstract, modern. Ieder kunstwerk staat symbool voor de toekomstvisie van dat dorp, die mienskip. De kunstwerken samen verbinden Fryslȃn in de Nije Takomst. 

In 2018 zijn er 11 fantastische fonteinen gerealiseerd in de 11 steden. Nu zetten we de volgende stap. We laten het goede van de 11 fountains doorstromen van de steden naar de dorpen, naar heel Fryslȃn, met de dorpen als regievoerder.

WHY 11 x 11 Fryslân
De ferbining ferboun, in nije takomst. De kracht van Fryslȃn is de Mienskip (ferbining). Het project 11 x 11 bundelt deze kracht en verbind de Mienskippen in een netwerk van 121 fonteinen. We verbinden de dorpen van Fryslȃn rond ėėn gemeenschappelijk doel; de Nije -duurzame- takomst. (Friesland als een Blue Zone).

HOW
Door middel van een positief, verbindend en democratisch proces met inwoners, jong en oud wordt de meest gewenste -duurzame- toekomst voor het dorp bedacht.

Met en door het dorp, de mienskip, volgt actie omdat verborgen bronnen en inspiratie zijn aangeboord en betrokkenen zich verbinden aan plannen. De gezamenlijke visie wordt door een lokale kunstenaar vertaald naar een gemeenschappelijk kunstwerk.

WHAT
Een Fryslȃn-wijd netwerk van 121 openbare kunstwerken/O fonteinen*.
De O fontein in het dorp is een symbool dat ons voortdurend herinnerd en aanzet tot het realiseren van de toekomstvisie van de mienskip. De O fontein op een centrale locatie is een ontmoetingsplek, de moderne waterput waar mensen kunnen samenkomen, de oorsprong van de Nye Takomst, een bron van ‘de eeuwige jeugd’.

* De in Friesland geproduceerde O fontein van (gerecycled) glasvezel cement is een sculptuur, tappunt en canvas voor een kunstenaar.


IMAGINE… 

Global goals
Locatie

Friesland

De lokale mienskip initieert zélf het process om een visie te vormen voor hun meest gewenste, duurzame, toekomst welke symbolisch bekrachtigd wordt met een O fontein.

Kern van 11 x 11
● Van ‘dromen’ (LF2018) naar ‘DOEN’ (LF2028)
● Eén groot overkoepelend project met 121 ‘mini’ projecten.
● Door de combinatie van ‘het democratisch proces’ (de HOW) plus een tastbaar resultaat/kunstwerk (de WHAT) werkt de dorpsgemeenschap samen (DOEN) aan de realisatie van hun toekomstdromen.
● Verbinding, letterlijk en figuurlijk, verbinding in de Mienskip én een Fryslȃn-wijd netwerk van openbare kunstwerken (fietsroutes, cultuur toerisme)
● Stimuleren van intergenerationele samenwerking; jonge en oude kunstenaars werken samen, ze versterken elkaar en het geheel.
● Gedeeld eigenaarschap; eigenaarschap van de visie en het kunstwerk; de Mienskip borgt stipendium voor de kunstenaar. Resulteert in: onze fontein: Grutsk.
● Lokale productie; door de O fonteinen in Fryslȃn te produceren wordt de lokale economie gestimuleerd.
● Doorlopend proces: Mogelijkheid om het proces te herhalen en over aantal jaar een nieuw kunstwerk op de de O fontein te creëren
● Link met/en continuïteit van andere (LF2018) projecten (De Doarpen Top, Dream Karavaan, Makersklimaat, Elfwegentocht #plasticfree in 2020, Water (Biennale 2020).

Toekomstdromen worden concreet
In het process naar de nije takomst’ geven we het dorp/de mienskip een kickstart (Dream) door met de Dream Karavaan, met een camera 
en microfoon het gesprek met mensen op straat aan te gaan en hen te vragen naar hun meest gewenste toekomst voor het dorp (of gericht op een specifiek gekozen thema). Daarna vervolgen we het process (Define) door middel van een bijeenkomst op een centrale plek (dorpshuis, school, gymzaal of verzorgingshuis) waar samen met de belanghebbenden de dromen worden uitgewerkt en in een gezamenlijke visie worden verbeeld.

Dit uit zich in een overzicht van concrete plannen. Ter plaatse wordt het
eigenaarschap voor de uitvoering van de ideeën en plannen om deze toekomstdromen te realiseren gedeeld en wanneer nodig met gemeenten en organisaties.

Symbolische reminder

Het kunstwerk op de O fontein is de symbolische herinnering voor de commitment aan de discover en design fases. Deze worden door de eigen mienskip, gemeenten en organisaties ingevuld en uitgevoerd.

Leave a Reply