Skip to main content

Laat Geld Lokaal Rollen

Het huidige soort geld heeft de wereldmarkt dominant gemaakt en dat heeft ook veel effect op ons bestedingspatroon. Het geld graast de wereld onbelemmerd rond naar goedkope grondstoffen. En dat leidt tot een op materie en kwantiteit gerichte productie-consumptiecyclus. Binnen het @nder geld circuit krijgt elke binnenkomende euro extra regels mee waardoor het vaker rond blijft gaan in de regio.

Een Fries circulair betaalcircuit draagt bij aan brede welvaart omdat dit
– het MKB in Fryslân ondersteunt en daarmee armoede in de regio vermindert;
– meer economische activiteit mogelijk maakt, met beperkte input van energie en externe grondstoffen: een duurzame transitie;
– de impact van de provinciale Corona-steun kan vergroten
– meer onderlinge verbondenheid bevordert tussen burgers en bedrijven;
– extra mogelijkheden biedt aan initiatieven waaraan Friese SDG’s verbonden zijn.

We werken samen met de Stichting Social Trade Organisation https://www.socialtrade.nl/ die al tientallen jaren ervaring heeft met complementaire geldsystemen. In mei van dit jaar wonnen ze een Europese Hackaton met de uitwerking hoe dit geld regio’s kan versterken https://territories4resilience.eu

Eerdere ervaringen met @nder geld, die ook in Fryslan opgedaan zijn, hebben geleerd dat een brede betrokkenheid van bedrijven belangrijk is. Dit nieuwe Friese initiatief begint daarom bij hen, met de Uitdaging ‘laat geld lokaal rollen’; een live demonstratie waarbij 200 bedrijven in één jaar het nieuwe Friese geld zo vaak mogelijk door de provincie laten rollen.

De precieze uitwerking van de Uitdaging is bijna klaar. Binnenkort kunnen we een flyer delen waarmee we bedrijven uitnodigen om mee te doen aan infosessies.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij info@laatgeldlokaalrollen.nl


het realiseren van een regionaal circulair betaalcircuit voor Fryslân, te beginnen met de Uitdaging ‘Laat Geld Lokaal Rollen’ voor 200 Friese ondernemers 

Global goals

Leave a Reply