Skip to main content

Armoede in Nederland, Fryslân en wereldwijd

Anno 2017 leven in Nederland meer dan 220.000 huishoudens langer dan 4 jaar onder de lage-inkomensgrens. Leeuwarden staat in de top 10 van arme gemeenten. Er zijn in Nederland meer dan 1 miljoen mensen met problematische schulden, volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Er is in Leeuwarden op 5 december 2018 een pact tegen armoede gesloten. Wethouder Sjoerd Feitsma gaat over het armoedebeleid in de hoofdstad van Fryslân.
In onze provincie zijn honderden professionals bezig om armoede tegen te gaan en mensen te helpen die in de schuldhulpverlening terecht komen.

Omdat armoede vaak samen gaat met laaggeletterdheid, biedt de bibliotheek hulp door middel van advies, informatie en educatie. Zij hebben hiervoor een speciaal digitaal dossier, waarbij feiten en informatie over armoede op een rijtje zijn gezet.
Kijk op: dbieb.nl/collectie-/dossiers/armoede

Er zijn ook in Nederland diverse mensen die pleiten voor een basisinkomen, daarmee zou onder andere de verlammende stress van armoede ook in Nederland bestreden kunnen worden. In Fryslân is hiervoor een petitie te tekenen op: http://www.basisinkomenfryslan.nl/

Leeuwarden staat in de top 10 van arme gemeenten. Er zijn in Nederland meer dan 1 miljoen mensen met problematische schulden, volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau

Global goals
Locatie

Fryslân

Steeds minder mensen wereldwijd leven in extreme armoede. Waren er in 1990 wereldwijd nog 1,9 miljard extreem arme mensen, vandaag de dag zijn dat er minder dan 700 miljoen.

Armoede wereldwijd
Steeds minder mensen wereldwijd leven in extreme armoede. Waren er in 1990 wereldwijd nog 1,9 miljard extreem arme mensen, vandaag de dag zijn dat er minder dan 700 miljoen. Dat betekent dat 1,2 miljard mensen in 27 jaar ontsnapten uit de extreme armoede. Vandaag de dag is minder dan 10 procent van de wereldbevolking extreem arm.
http://www.worldsbestnews.nl/spectaculaire-daling-wereldwijde-armoede/

De extreme armoede in de wereld neemt dus af, maar nog steeds moeten grote delen van de mensheid het doen met een extreem laag inkomen. 3,4 miljard mensen, bijna de helft van de wereldbevolking, leeft van minder dan 5,50 dollar per dag.
https://www.rtlz.nl/algemeen/buitenland/artikel/4453931/armoede-wereldbevolking-wereldbank-armoedegrens

In Azië minder armoede
Uit onderzoek van de Wereldbank blijkt dat de verschillen tussen de regio’s waar armoede veel voorkomt extreem groot zijn. In Azië heeft de bevolking de afgelopen drie decennia geprofiteerd van de economische groei. Zo leefde in 1990 nog 62% van de Chinezen in armoede, terwijl dat nu nog slechts 3% is. In Zuid-Azië halveerde het aantal mensen in armoede.

Stijging armoede in Zuidelijk Afrika
In de armste regio van de wereld steeg het aantal mensen dat in armoede leeft van 164 miljoen in 1981 naar 278 miljoen in 2015. 41% van sub-Sahara-Afrika leeft onder de armoedegrens. Van de 28 armste landen ter wereld liggen er 27 in die regio.

De stijging van het aantal armen in Afrika heeft volgens de Wereldbank onder andere te maken met zwak openbaar bestuur, gewapende conflicten en aanhoudend kwakkelende economieën.

Meer over ontwikkelingshulp en armoede in Afrika: https://npofocus.nl/artikel/7608/waarom-is-er-armoede-in-afrika