Skip to main content

Gendergelijkheid: niet vanzelfsprekend

Wist je dat Nederlandse vrouwen twee keer zoveel zorgtaken op zich nemen als mannen? Dat Nederlandse mannen maar 3 dagen vaderschapsverlof krijgen? En dat Nederland Europees kampioen deeltijdwerken zijn?
SDG 5 staat voor het bereiken van gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes. Zowel internationaal als in ons eigen land. WO=MEN is het Nederlandse gender platform en coördineert de binnenlandse SDG 5 activiteiten. De organisatie werkt samen met stakeholders, politiek, overheid, bedrijfsleven, maatschappelijk middenveld, scholen, universiteiten en individuen aan gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen en meisjes.

Installatie
Marieke de Vries is programmamanager van WO=MEN en komt oorspronkelijk uit Woudsend. Ze vertelt hoe ze op een speciale manier de problematiek van SDG 5 invoelbaar heeft willen maken:
“We hebben een mobiele pop-up belevingskamer gemaakt waarmee je letterlijk in het hoofd van een vrouw kunt duiken. De installatie bestaat uit twee kamers, aan weerszijden van elkaar, met een gordijn en daarin een bureau en een stoeltje. Je gaat door het gordijn, op de stoel zitten, krijgt een koptelefoon op en je hoort drie gesprekken van verschillende mannen of vrouwen. Het onderwerp van de gesprekken is de werk-zorgverdeling en de keuzes die hierin gemaakt zijn. Bij elk gesprek staat een heikel punt centraal, met als doel de toehoorder te prikkelen. Met deze installatie gaan we langs festivals, evenementen en andere publiekstrekkers en hij komt nu ook naar het SDG congres Fryslân!”

Doelstelling
WO-MEN zet zich in op het doorbreken van stereotiepe beeldvorming en het bevorderen van gelijke positie van vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt, op het gebied van inkomen en onbetaalde zorgtaken. De strategische doelstelling van WO-MEN is dat in 2022 alle mannen en vrouwen, in het bijzonder financieel kwetsbare vrouwen, de mogelijkheden benutten voor het combineren van betaalde arbeid en onbetaalde zorg.

Tekst: Janna van der Meer.


Met de belevingskamer van WO=MEN kun je ervaren hoe een man of vrouw denkt. Durf jij naar binnen te gaan? 

Global goals
Locatie

Woudsend