Skip to main content

Het dorp van de Toekomst

By september 7, 2023oktober 17th, 202317. Partnerschap om doelstellingen te bereiken, Nieuws

26 september 2023

13.00 - 17.00 uur | De Kanselarij, Turfmarkt 11, Leeuwarden

Het dorp van de toekomst

Help jij mee bouwen aan het dorp van de toekomst?

Uitnodiging aan iedereen die samen met ons wil werken aan de toekomst van gezonde en duurzame dorpen in Fryslân.

ProgrammaTerugblik

Met veel plezier nodigen wij, SDG Netwurk Fryslân je uit voor een middag om samen te dromen, te verbeelden en te werken aan een mooie toekomst voor iedereen in Fryslân.

We leren over wat we kunnen verwachten in 2050 van Planbureau Fryslân, van de ervaringen en geleerde lessen van dorpen die actief werken aan duurzaamheid en brede welvaart én we verbeelden samen een gewenste toekomst van onze dorpen en steden en de routes daar naar toe.

WAAROM DEZE MIDDAG?

De Provincie Fryslân (Brede Welvaart Lab) wil samen met anderen in én buiten het provinciehuis de brede welvaart in Fryslân versterken. Brede welvaart omvat alles wat mensen van waarde vinden, ‘hier en nu’, ‘later’ (toekomstige generaties) en ook voor mensen ‘elders’ (buiten de regio). Naast materiële welvaart (inkomen) gaat het ook om welzijn, gezondheid, onderwijs, milieu en leefomgeving (natuur), sociale cohesie (mienskip), persoonlijke ontplooiing en (on)veiligheid.

Het SDG Netwurk Fryslân brengt burgers, jong en oud, lokale ondernemers, beleidsmakers, politici, wetenschappers en kunstenaars met elkaar in contact. Kortom iedereen die een steentje wil bijdragen aan een mooie toekomst voor Fryslân.

We ontwikkelen een visie op het Dorp van de Toekomst in 2050.

We krijgen inzicht in randvoorwaarden en mogelijke routes naar brede welvaart in dorpen en steden. We ontwikkelen samen een goede basis (fundament) met herkenbare bouwstenen.

Zo ontwikkelen we een gezamenlijke ‘brede-welvaart-taal’ en kunnen we samen plannen maken voor de verdere ontwikkeling van dorpen en steden in Fryslân.

Alvast even oefenen en voorbereiden: neem jouw bouwsteen mee!

Bedenk vanuit jouw huis en straat wat er beter, gezonder, eerlijker en schoner kan in 2050, in jouw eigen woonomgeving (dit zijn de bouwstenen).

Bedenk hoe jij jouw bouwsteen symbolisch kunt meenemen in de vorm van een fysiek object. Bijvoorbeeld: een stuk hout als symbool voor biobased bouwen, een bloem als symbool voor de natuur….

Het Brede Welvaart Lab is in het begin van 2023 opgericht door de provincie Fryslân. Het doel van dit lab is om het brede welvaartsperspectief in de hele provincie te versterken. We werken samen met verschillende partners aan zes experimenten die directe impact hebben op de gemeenschap. Samen met hen denken we na over de toekomst en het welzijn van toekomstige generaties, om te oefenen met het integreren van het brede welvaartsperspectief in ons beleid. We gaan aan de slag met experimenten op het gebied van circulariteit, water, rurale samenleving, democratie en gebiedsgerichte projecten. Hierbij worden diverse beleidsthema’s samengebracht, wat zowel economische als maatschappelijke impact zal hebben.

26 september 2023   |  De Kanselarij Leeuwarden

Dagvoorzitter: Jacqueline Hofstede
Ontwerper: Anne Brouwer

PROGRAMMA

13.00 Ontvangst en gelegenheid tot netwerken
13.15 Welkom: verwachtingen, vragen en de meegebrachte bouwstenen

13.30 Wat kunnen we leren van de koplopers in brede welvaart in dorpen en steden
– Enerzjyk Eastermar (Jan Willem Sytsma)
– Duurzaam Akkrum | Nes (Piet Dijkstra)
– Bloeizone Bakkeveen (Emy Hoogenboom – Annemarie Bongers)
– Duurzaam Heeg (Johannes Lankester – Netwerk Duurzame Dorpen)

14.30 Barrahûs, onze buurt bepalen we zelf
Gebiedsregisseur Werner Brouwer | Interra vertelt over zijn ervaringen in Almere en Leeuwarden (Barrahûs).
De gemeente Leeuwarden heeft Barrahûs (wijk Middelsee) aangewezen als plek waar niet de gemeente de buurt ontwerpt, maar waar de bewoners zelf hun dromen kunnen realiseren. De gemeente heeft dan naast haar wettelijke taken vooral een ondersteunende en/of adviserende rol. Zou dit in 2050 normaal zijn ?

15.00 Korte pauze

15.15 Fryslân 2050 – Wat komt er op ons af ?
Marijn Molema van Planbureau Fryslân schetst een beeld en de cijfers m.b.t. Fryslân 2050. Er is al veel wat we nu al weten zoals demografische gegevens (vergrijzing, ontgroening, immigratie), toenemende zorgvraag, klimaatverandering, verzilting, waterschaarste en digitalisering. Ook zullen we in 2050 onafhankelijk van fossiele brandstoffen (moeten) zijn.

15.45 Samen bouwen aan het dorp van de toekomst o.l.v. Anne Brouwer
Introductie door ontwerper Anne Brouwer (interviews met de zaal)
Waardeverkenning aan de hand van scenario’s, waarden en thema’s (bouwstenen)
– Hoe is mijn dorp nu: wat gaat goed, wat kan beter
– Zwarte scenario: wat moet er absoluut niet gebeuren
– Droom scenario: gezond, schoon en gelukkig en wat nog meer

16.45 Nabeschouwing en vervolg
17.00 Afronding en vertrek

Aanmelden of specifieke vragen?

De bijeenkomst is gratis, maar aanmelden is verplicht. Stuur een mail naar info@sdgnetwurk.frl

BELANGRIJK:

Neem jouw symbolische object mee naar de sessie op 26 september als bouwsteen voor het Dorp van de Toekomst.

Meld je aan voor 'Het dorp van de toekomst'.