Skip to main content

Imena foundation

Het in Drachten gevestigde ‘Imena Foundation’ zet zich al sinds 2004 in voor onderwijs, schoon drinkwater, medische voorzieningen en voedselzekerheid in Afrika. Daarnaast biedt Imena Foundation ook noodhulp en helpt zij bij de opbouw van kerkelijke gemeenschappen. Sinds 2013 werkt de stichting samen met bisschop Garang Chan Awac, van de kerkelijke organisatie ‘Christ Mission to the World’, in Zuid-Sudan. Tijdens het SDG Congres op 14 maart spreekt de bisschop over hoe zijn organisatie, in samenwerking met Imena Foundation, werkt aan het verbeteren van de levensomstandigheden van mensen in Zuid-Sudan. Op deze manier willen zij samen bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen, de SDG’s.

Het begon allemaal aan de keukentafel van de familie De Wilde in Drachten: via de basisschool van hun dochter Simone hoorden zij over een school in Zambia. Het idee ontstond om een inzamelingsactie op te zetten en te proberen om 4000 euro op te halen. Daar zouden dan schoolmaterialen van gekocht worden. De actie was een enorm succes; er werd meer dan vijf keer zoveel opgehaald als het voorgenomen bedrag.

Dat zette de familie aan het denken, en een moment van reflectie deed hen realiseren dat zij niet wisten waar de behoeften van de school zélf lagen. Margriet de Wilde vertelt: “dat was voor ons een groot omslagmoment. Toen wisten we dat we niet vanuit Nederland konden bepalen wat iemand anders nodig heeft, hoe goed je dat ook bedoelt, maar dat we moesten vragen: wat hebben júllie nodig?”

Het uitgangspunt van Imena Foundation is dat mensen overal ter wereld zelf willen werken aan de oplossingen voor hun problemen. Imena Foundation biedt ondersteuning voor projecten die de verbetering van onderwijs, schoon drinkwater, gezondheidszorg en voedselzekerheid voor de allerarmsten tot doel hebben. “Wij zetten de mensen lokaal in beeld, want dáár komt de kracht vandaan. Het heeft met respect en eigenwaarde te maken: wij zijn als het ware de karduwers.”


Dat was voor ons een groot omslagmoment. Toen wisten we dat we niet vanuit Nederland konden bepalen wat iemand anders nodig heeft, hoe goed je dat ook bedoelt, maar dat we moesten vragen: wat hebben júllie nodig?

Global goals
Locatie

Drachten

Lost Boys of Sudan; kinderen die samen te voet vluchtten richting vluchtelingenkampen in de buurlanden.

In 2013 kwam bisschop Garang uit Zuid-Sudan Imena Foundation op het spoor. Hij belde de stichting en vroeg om steun, want er was op korte termijn een bedrag nodig voor medicijnen. Margriet: “We konden daar niet direct op ingaan. Er liep op dat moment een groot project in Zambia en Imena Foundation is geen organisatie die kiest voor reserves op haar bankrekening.” Maar de bisschop bleef volharden en probeerde het wekelijks opnieuw. Na vele gesprekken besloot het bestuur van Imena Foundation om toch de bisschop te steunen. Dit markeerde het begin van een nieuwe, langdurige samenwerking.
Zuid-Sudan is het jongste land ter wereld; na een lange strijd, een tijd van veel burgeroorlogen, is het land in 2011 een onafhankelijke staat geworden. Het land kent nog veel armoede en moeizame economische ontwikkeling, mede door de gevolgen van politiek geworstel tussen traditionele stammen.

Tijdens de tweede grote burgeroorlog, die tussen 1987 en 2005 woedde, moesten veel kinderen vluchten voor de strijd die in het gebied plaatsvond. Deze groep kinderen kwam bekend te staan onder de naam ‘Lost Boys of Sudan’. De kinderen vluchtten samen te voet richting vluchtelingenkampen in de buurlanden. Veel van deze kinderen migreerden na de oorlog naar het Westen, en slechts weinig keerden weer terug naar huis.

Belangstelling uit Fryslân voor het werk van bisschop Garang (eerste persoon links)

In tegenstelling tot veel van de Lost Boys, keerde Garang Chan Awac met een roeping terug naar zijn geboorteregio, Greater Aweil. Hij werd bisschop voor de Anglicaans-Katholieke kerk in Zuid-Sudan en begon hij zich in de zetten voor het herstel van de regio. Inmiddels zijn er ruim 120 kerken gesticht, en vanuit zijn organisatie ‘Christ Mission to the World’, is het zijn missie om scholen, waterboringen, ziekenhuizen, weeshuizen en voedselzekerheid te realiseren.

Tijdens het SDG congres op 14 maart in Heerenveen zal bisschop Garang aanwezig zijn om te spreken over zijn organisatie, en hoe deze bijdraagt aan een duurzame ontwikkeling voor de mensen in Zuid- Sudan.

Tekst: Andrew Livsey.