Skip to main content

Stichting Amurang; steun voor kansarme kinderen in Amurang

Het verhaal van stichting Amurang begint rond de eeuwwisseling. Voor zijn vijftigste verjaardag vroeg Ritsko van Vliet geen cadeaus voor zichzelf. In plaats daarvan vroeg hij vrienden en familie een donatie te doen voor een goed doel in Amurang, op het Indonesische eiland Sulawesi.
“Tot mijn vijftigste heb ik vooral voor mijn eigen carrière gewerkt, nu wilde ik graag iets voor een ander doen. Het is de geboorteplek van mijn moeder en ik wilde graag iets betekenen voor de kinderen in die regio.”

Het verjaardagscadeau is een groot succes: er wordt een mooi bedrag verzameld voor het goede doel. Maar een concrete bestemming is er niet direct. Tot dan toe is Ritsko weinig bekend met het gebied, maar hij weet dat er veel armoede is. Ook zijn er elders op het eiland veel problemen vanwege spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen.

Via bekende Watse Tigchelaar die vaak in deze regio reist, leert Ritsko de non Pauline Wanguwesio kennen. Pauline is gevlucht uit Midden-Sulawesi vanwege de aanhoudende spanningen. Samen met dertig kinderen uit hun in brand gestoken tehuis, hopen zij in het noorden van Sulawesi een nieuwe plek te vinden om zich te vestigen. Het verhaal is aangrijpend. Veel van de kinderen zijn getraumatiseerd, wees of komen uit gebroken gezinnen. Ritsko en Watse besluiten Pauline en de kinderen te helpen.


Tot mijn vijftigste heb ik vooral voor mijn eigen carrière gewerkt, nu wilde ik graag iets voor een ander doen. Het is de geboorteplek van mijn moeder en ik wilde graag iets betekenen voor de kinderen in die regio.

Global goals
Locatie

Leeuwarden 

Het verbeteren van het welzijn van kansarme kinderen en jongeren in Amurang en omgeving

Oprichting van stichting Amurang
Dit geeft de aanleiding voor het opzetten een stichting, die zich gaat bezighouden met het ondersteunen van kansarme kinderen in de regio. In 2004 wordt de opdracht gegeven voor het bouwen van een nieuw tehuis. Het tehuis wordt in Amurang gebouwd en in 2007 in gebruik genomen. Dankzij verschillende donaties en steun van Wilde Ganzen wordt later ook de opdracht gegeven voor het bouwen van een basisschool, en een tweede tehuis in het nabijgelegen Tondano.

Stichting Amurang stelt zichzelf ten doel: “het verbeteren van het welzijn van kansarme kinderen en jongeren in Amurang en omgeving”. Inmiddels telt het bestuur vijf leden, waarvan Ritsko als voorzitter optreedt. Daarnaast kan de stichting rekenen op talloze vrijwilligers.

De speerpunten van de stichting Amurang zijn het ondersteunen van leerlingen en studenten, zodat zij onderwijs kunnen blijven volgen en mogelijkheden hebben om zichzelf te ontwikkelen.

Zo studeren er jaarlijks ruim 15 studenten met een beurs van Studiefonds Amurang. Ritsko vertelt trots: “Ruim 70% daarvan zijn meisjes, die anders niet naar een universiteit waren gegaan.”

Een ander project is ‘Hari Depan Saya’, oftewel ‘mijn toekomst’. Dit project helpt leerlingen nadenken over hun toekomst en een richting te kiezen voor hun toekomstige studie of carrière.

Onderwijs en toekomst
Inmiddels is Stichting Amurang actief in verschillende projecten in Sulawesi. Een samenwerking met het Friesland College en NHL Stenden, waar Ritsko tot zijn pensioen werkzaam was, leidde er toe dat studenten van beide scholen voor een stage naar Amurang en Tondano gaan. Studenten van deze twee scholen helpen in Amurang de leerkrachten bij ‘Hari Depan Saya’. In Tondano draait de stichting met studenten bij het tehuis het ‘creaproject’. Daarbij gaan kinderen met creatieve projecten aan de slag. Zo worden er mode-, sport-, drama- en danslessen gegeven.

Praktijkonderwijs
Maar ook komen er workshops over recycling, milieuvervuiling en klimaatverandering aan bod. Vervuiling is een groot probleem in Indonesië, en dat heeft veel te maken met gebrek aan voorlichting over de gevolgen ervan. De studenten zijn enthousiast: samen met hun leerlingen gaan ze nu wekelijks de straat op om plastic te verzamelen, om te gebruiken in creatieve projecten.

Pastor Revi Tanod
Hoofd Katholiek Onderwijs op Noord-Sulawesi, Pastor Revi Tanod, kwam in februari ’19 op uitnodiging van CreaProject Sulawesi op werkbezoek langs bij Stichting Amurang in Leeuwarden. De pastor was bijzonder geïnteresseerd én geïnspireerd door projecten van de stichting. Om dit soort praktijkonderwijs nog meer in Noord-Sulawesi te introduceren, wil hij graag samenwerken. Met Ritsko van Vliet en coördinator Gerard Draaisma bezocht hij directeur Patrick Bemelmans van NHL Stenden, de wethouder van onderwijs Hilde Tjeerdema en Frank van Hout van het CvB van het Friesland College. Ook bezocht hij bij beide onderwijsorganisaties verschillende docenten en studenten, waaronder een aantal voormalige stagiairs, van diverse opleidingen.

Aardbevingen
Vorig jaar kwam Stichting Amurang bij de landelijke media in beeld. Op 28 september 2018 vindt er een zware aardbeving plaats op Sulawesi, en komt er een tsunami aan land in de plaats Palu. In de dagen hierna volgen meerdere bevingen. Het is een enorme ramp, met meer dan 4000 slachtoffers en honderden miljoenen euro’s aan schade als gevolg.

Ritsko helpt een spontane inzamelingsactie op gang om geld op te halen voor deze getroffen regio. Via stichting Amurang zijn er korte lijntjes met het gebied, waardoor zij directe ondersteuning kunnen bieden. De inzamelingsactie wordt opgemerkt door de landelijke media, en Ritsko wordt gebeld om interviews te geven aan Omrop Fryslân, Omroep Max en RTL Nieuws. Dankzij alle aandacht haalt Stichting Amurang ruim €12.000 op voor de slachtoffers van de ramp.

Tekst: Andrew Livsey

Leave a Reply