Skip to main content

Lets-Leeuwarden

Lets-Leeuwarden is een vereniging voor lokale ruilhandel (Engels: Local Exchange Trading System) die sinds 1994 bestaat. Het is een non-profitruilnetwerk van vrijwilligers waar goederen en diensten met elkaar geruild kunnen worden zonder dat daar geld voor nodig is. Leden betalen elkaar met een lokale vorm van ruileenheden, Tuinen genaamd (een complementaire munteenheid), die de waardering voor de geleverde producten of diensten uitdrukt. De leden stellen zelf onderling de hoogte van het aantal Tuinen voor bepaalde goederen en diensten vast.

De verdiende en uitgegeven Tuinen worden bijgehouden in een centrale, digitale administratie die door alle leden in te zien is. Ruilen hoeft niet een op een, maar kan ook indirect. Een lid van Lets-Leeuwarden kan bijvoorbeeld Tuinen verdienen als kinderoppas voor een ander lid en de verdiende Tuinen later weer uitgeven aan een timmerklus die door weer een ander lid wordt uitgevoerd.

Met het hanteren van een alternatief economisch systeem dat niet gebaseerd is op economische groei, maar op bewuste productie en consumptie wil de vereniging grondstoffen, energie, milieu en geld besparen. Alle activiteiten spelen zich af binnen de regio en allerlei schakels in het economisch verkeer kunnen worden overgeslagen. Hergebruik van goederen wordt bevorderd.


Een non-profitruilnetwerk van vrijwilligers waar goederen en diensten met elkaar geruild kunnen worden zonder dat daar geld voor nodig is. 

Global goals
Locatie

Leeuwarden

De sociale structuur wordt versterkt doordat de activiteiten direct tussen belanghebbenden plaatsvinden, wat tot nieuwe sociale contacten leidt en bestaande contacten versterkt.

Mensen die in het gangbare economische verkeer ongewenst inactief zijn –en daarmee vaak over weinig financiële middelen beschikken- wordt de mogelijkheid geboden om zich actief in te zetten en daar tegenprestaties voor te ontvangen. Met deze ontplooiingskansen wordt het gevoel van welzijn onder de leden bevorderd. Binnen Lets-Leeuwarden komen ook producten en diensten tot stand die in het huidige economische systeem niet meer kunnen worden geleverd of voor velen onbetaalbaar zijn geworden.

De activiteiten die binnen Lets-Leeuwarden aangeboden en afgenomen worden zijn zeer divers. Ze variëren van boekbinden, meubels stofferen, haren knippen en hulp bij computerproblemen tot diverse vormen van massage, tuinonderhoud, kledingreparaties en klussen in en om huis.
Er worden boeken, speelgoed, sieraden, serviesgoed, kledingstukken en dergelijke geruild, spullen voor kinderfeestjes en spelavonden uitgeleend, taarten gebakken voor verjaardagsfeestjes etc.

Eens per maand is er op een zondagmiddag het zogeheten Letscafé. Hier kunnen leden (en belangstellenden) elkaar ontmoeten, goederen verhandelen en afspraken maken. Ook is er altijd een ‘weggeeftafel’ met spullen die gratis meegenomen mogen worden. Dikwijls zijn er voorafgaand aan het Letscafé workshops of lezingen en wordt er na afloop samen gegeten.