Skip to main content

Live Your Story

Wij geven met Live Your Story voorstellingen en workshops op plekken waar veel jongeren komen of voor mensen die met jongeren werken. De theatervoorstellingen worden gespeeld door jonge mensen die hun eigen verhaal delen.

De stijl is toegankelijk, grappig en confronterend waardoor toeschouwers zichzelf maar ook hun vrienden, docenten of collega’s beter gaan begrijpen. Zo dragen we bij aan een veilige leer- en werkomgeving waar je mag zijn en ontdekken wie je bent. Tevens dragen wij op deze manier bij aan het bespreekbaar maken van dilemma’s, het verbeteren van de sfeer onder collega’s en het bekwamen van medewerkers over diversiteit in de dagelijkse werkpraktijk.

Momenteel spelen we met Live Your Story twee theatervoorstellingen: Homonologen en Kleurles. Homonologen gaat over jong en verliefd zijn. Deze voorstelling wordt gespeeld door zes jongeren die vertellen hoe ze met hun seksuele geaardheid en genderidentiteit omgaan binnen hun familie, vriendengroep en religie.

Kleurles wordt gespeeld door drie spelers die inzicht geven in hoe snel je (onbewust) oordeelt over iemand op basis van kleur en wat dit betekent voor je zelfbeeld en kansen in de samenleving. Na afloop van de voorstelling bieden we ruimte voor vragen en dialoog onder leiding van hiertoe opgeleide spelers of voorlichters. 


Wij dragen bij aan een veilige leer- en werkomgeving waar je mag zijn en ontdekken wie je bent.

Global goals
Locatie

Friesland 

Live Your Story brengt werelden samen. We bouwen bruggen tussen generaties, tussen onderwijsniveaus, tussen mensen met verschillende (bi)culturele achtergronden, tussen mensen met verschillende geloofsovertuigingen, mensen met verschillend gedachtegoed en verschillende vormen van seksuele geaardheid.

Homonologen
Een voorstelling in de klas van Live Your Story
Wanneer weet je dat je verliefd bent?
Hoe vraag je een meisje mee uit?
Is het gevaarlijk om homo te zijn?
Hoe vertel je het aan je ouders?
En wat als je het gewoon allemaal nog niet weet?

Homonologen laat zien dat liefde niet zo voorspelbaar is als we wel eens zouden willen. Homonologen bundelt verhalen van allerlei soorten mensen: hetero, bi, homo, trans, stoer, lief, scholier, student, mentor, moeder, broer, dominee. Zes jonge spelers vertellen deze verhalen over seksuele diversiteit in het klaslokaal. Ze spelen de voorstelling die ze zelf hadden willen zien toen ze als jongere worstelden met hun geaardheid of die van mensen om hen heen.

De voorstelling is toegankelijk, grappig en confronterend. Via de personages en hun verhalen leert de toeschouwer zichzelf, maar ook vrienden, klasgenoten en docenten beter begrijpen.

Homonologen spelen wij op een van de meest kwetsbare, maar ook meest bepalende plekken van je leven: de middelbare school. We gunnen leerlingen een omgeving waarin ze niet hoeven te vechten voor hun plek, maar waarin ze kunnen vieren dat ze anders en toch gelijk zijn.

De naverwerking
Na afloop van de voorstelling bieden we ruimte voor vragen en dialoog onder leiding van hiertoe opgeleide spelers of voorlichters van het COC of anti-discriminatie organisaties. Ook slaan we de brug naar de situatie op school. Voelen mensen zich vrij om te zijn wie ze zijn? Is het veilig om uit de kast te komen ? Hoe ga je er als klasgenoot mee om als een vriend ineens op jongens blijkt te vallen? We brainstormen met leerlingen over wat zij zelf kunnen doen om bij te dragen aan een inclusieve school waar iedereen zich welkom voelt.

Kleurles
Een voorstelling in de klas van Live Your Story en Wunderbaum
Vind jij dat iedereen gelijk is?
Vind jij dat iedereen gelijke kansen verdient?
Vind jij dat iedereen gelijke kansen krijgt?
Wat is de huidskleur van de geschiedenisdocent op je school?
Wat is de huidskleur van de vertrouwenspersoon op je school?
Wat is de huidskleur van de rector?
Wat is de huidskleur van de conciërge?
En van de schoonmaker?

Deze en andere vragen stellen drie acteurs van Wunderbaum & Live Your Story aan leerlingen in de klas. We brengen hen de voorstelling die we zelf hadden willen zien toen we jong waren, om zo een beter antwoord te hebben op ongewenste en vaak onbedoelde reacties over onze afkomst en identiteit. We vertolken de ervaringen van geïnterviewde jongeren en delen ons eigen verhaal. Dit doen we tussen de tafels in de klas, vlakbij de leerling. Kleurles spelen wij op een van de meest kwetsbare, maar ook meest bepalende plekken van je leven: de middelbare school. We gunnen leerlingen een omgeving waarin ze niet hoeven te vechten voor hun plek, maar waarin ze kunnen vieren dat ze anders en toch gelijk zijn.

De workshop
In de workshop slaan we de brug naar de situatie op school. Komt er racisme voor in de school? In de klas? Onbewust misschien? We brainstormen met leerlingen over wat zij zelf kunnen doen om bij te dragen aan een inclusieve school waar iedereen zich welkom voelt.

Meer informatie: www.liveyourstory.nl.