Skip to main content

Onderzoek naar de sociale kant van de circulaire economie

By december 4, 2019december 8th, 2019Nieuws, Publicatie

Foto: Klaas Pot

In opdracht van de Provincie Fryslân en Circulair Friesland heeft Carla Boonstra, met medewerking van Gooitske Zijlstra, onderzoek verricht naar de sociale kant van de Circulaire Economie. De bevindingen staan beschreven in deze publicatie.

Publicatie: Onderzoeksresultaten naar de Sociale kant van de circulaire economiePublicatie: Onderzoeksresultaten naar de Sociale kant van de circulaire economie
Aanleiding en achtergrond onderzoek

De circulaire economie (CE) is een economische systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren (MVO Nederland).

De Vereniging Circulair Friesland (VCF) is succesvol met het activeren van de CE in Fryslân. Inmiddels telt de vereniging al meer dan 90 leden.

De activiteiten zijn nu met name geënt op niet-fossiele grond- stoffen, herwinbare energie en biodiversiteit. De sociale kant van de CE is onderbelicht. De wens van de provinsje Fryslân (PF) en VCF is om ook dit onderdeel te activeren, daarom zijn diverse doelgroepen ondervraagd naar hun wensen en behoeften.

Zo wordt vervolgens bekeken hoe de organisaties gefaciliteerd kunnen worden: aanbod wordt afgestemd op de vraag.

Leave a Reply