Skip to main content

symposium 27 okt 2021

By september 28, 2021november 15th, 2021Artikel, Nieuws
Symposium

Hoe realiseren wij in Fryslân onze duurzame doelen?

Vanuit ons SDG Netwurk Fryslân organiseren wij een avond symposium gericht op het realiseren van een duurzame toekomst in Fryslân en elders in de wereld. De avond wordt gehouden bij Wetsus, European Centre of Excellence for Sustainable Water Technology, in Leeuwarden.

AanmeldenAanmelden

Datum: woensdag, 27 oktober 2021
Tijd: 19.15 – 21.15 uur met inloop vanaf 18.30.
Plaats: Wetsus, Oostergoweg 7, Leeuwarden

Lezing Cees Buisman - Film

Brede welvaart

Fryslân werkt aan ‘brede welvaart’. Dit is een balans zoeken tussen ecologische, economische en sociale waarden van de Friese samenleving. Een manier om die brede welvaart te bekijken is te kijken door het perspectief van de SDGs, die wereldwijd zijn afgesproken in VN verband.

De SDGs staan voor de Sustainable Development Goals en vormen een
palet van 17 doelstellingen, die naast een wereldwijde betekenis ook een doorvertaling kennen op regionaal niveau. Globale doelen in een regionale context dus. Inmiddels zijn bijvoorbeeld 9 van de 18 Friese gemeentes een SDG gemeente.

Bekijk het programma
Bekijk de uitnodiging

Op het programma

Fryslân versneld in actie met de duurzame doelen van de VN
Het symposium wordt ingeleid met een voordracht door prof.dr.ir Cees Buisman, wetenschappelijk directeur van Wetsus en hoogleraar Biologische kringloop- technologie aan Wageningen Universiteit.

Uitgangspunt vormt zijn essay – “De mens is geen plaag” – waarin hij o.a. Gandhi citeert “There is enough for everybody’s need, but not for everybody’s greed”. Centraal staan de grote crises rond Klimaat, Grondstoffen, Water, Biodiversiteit en Ongelijkheid. Daarop gericht schetst Buisman de contouren van een nieuwe maatschappijvisie.

Voor de realisatie van onze duurzame doelen staat hij stil bij onze rol als individuele mensen en onze mogelijk grotere impact als burger, vrijwilliger en vanuit de organisaties waar wij werken zoals ondernemingen, overheidsorganisaties en onderwijsinstellingen. In dat verband schetst hij ook de wijze waarop Wetsus invulling geeft aan de nieuwe uitdagingen met de ‘Wetsus Waarden’ en ook door het nieuwe onderzoeksthema ‘Natural Water Production’ – het stimuleren van regen in de Sinaï woestijn. Tot slot formuleert Cees Buisman een aantal aanbevelingen hoe wij in Fryslân onze duurzame doelen versneld kunnen realiseren.

In het tweede deel van de avond geven we een indruk van wat er al gebeurt in Fryslân op het gebied van de duurzame doelen en gaan we mede aan de hand van de aanbevelingen van Cees Buisman met elkaar in gesprek hoe we in Fryslân kunnen versnellen naar de SDG’s.

Achtergrond informatie: www.vonketon.org en www.bluedelta.world

“There is enough for everybody’s need, but not for everybody’s greed”

Wij verheugen ons op uw komst.

Mei freonlike groetnis, met vriendelijke groet,Namens de Stuurgroep van het SDG Netwurk Fryslân – foar in duorsume wrâld.

Dirk van den Berg, Jacqueline Hofstede, Andries van Weperen, Bouwe de Boer, Heleentje Swart, Hans van der Werf, Klaas Sietse Spoelstra, Jan Sietse Haarsma, Marlise Vroom, Lenie Braks, Marcia de Graaff en Mirka Antolovic.

Ja, ik ben er bij op 27 oktober!

    Leave a Reply