Skip to main content
Opdrachtgevers gezocht!

De SDG’s - Sustainable Development Goals van de VN voor de periode 2015 t/m 2030 - zijn qua awareness maar ook qua implementatie sterk in opmars in ons land, ook in ondernemingen.

MAATSCHAPPELIJKE STAGES VOOR DE SDG’S IN 2021 t/m 2022

Meld je maatschappelijke stageopdracht aan!

Ons SDG Netwurk Fryslân is een platform waaraan vele organisaties actief deelnemen zoals Circulair Friesland, Fryslân Fossylfrij, Spark the Flame, Friesland College etc.

Momenteel loopt een 2-jarig project Maatschappelijke Stages georganiseerd vanuit het SDG House Amsterdam met in Fryslân ons Netwurk als contactpunt.

Doel van deze Maatschappelijke Stages is enerzijds om studenten/afgestudeerden vanuit MBO/HBO/HO ahw op te leiden in de sfeer van duurzame ontwikkeling waartoe zij colleges van professionals moeten volgen. Anderzijds om bij (groepen van) bedrijven en andere maatschappelijke organisaties (verkennend) onderzoek te doen naar het inpassen en implementeren van SDG’s in hun doelstellingen en activiteiten.

Informatie

Dirk vd Berg is beschikbaar voor nadere informatie en aanmelding van geïnteresseerde opdrachtgevers.

Opdrachten voor stages in de 2e helft van 2021 kunnen nog tot eind juni worden aangemeld.

Met vriendelijke groet,

Dirk van den Berg, secr. SDG Netwurk Fryslân
Tel. 0513 654896
bergdeboer@gmail.com