Skip to main content

Global Goals gemeenten Noord Nederland

Tijdens de Panorama 2028 is op vrijdag 7 juni in Leeuwarden gesproken door diverse trainees bij Friese gemeenten en provincie over hoe de SDG’s verbinding hebben met het beleidswerk. Ook is er in hogere bestuurlijke kringen verkend of er ambitie is rond de SDG’s.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten biedt hulpmiddelen voor actie en nodigt gemeenten uit om een SDG-gemeente te worden. Kijk op: SDG Routekaart of de handreiking voor Nederlandse gemeenten


Mate van verbinding tussen SDGs en het beleidswerk 

Global goals
Locatie

Leeuwarden 

Dat er nog wel wat ambitie getoond kan worden, laat onderstaand kaartje van Noord Nederland zien.

Leave a Reply