Skip to main content

SDG House Fryslan en VNG Vlaggendag

Opening SDG House Fryslân en VNG Vlaggendag Leeuwarden

Op maandagmiddag 4 oktober was de feestelijke opening van SDG House Fryslân - met confetti gemaakt van aardappelzetmeel - en heeft de gemeente Leeuwarden voor de derde keer de Global Goals Vlaggendag georganiseerd. Hiermee vraagt de gemeente Leeuwarden aandacht voor de Global Goals en worden lokale helden, die zich belangeloos hebben ingezet voor de Global Goals, in het zonnetje gezet. Loco-burgemeester Hein de Haan gaf het startsein van de feestelijkheden door het SDG House Fryslân officieel te openen in de Kanselarij te Leeuwarden.

SDG House Fryslân

Vanaf nu is de kelder van De Kanselarij officieel open als SDG House Fryslân en kun je er SDG-materiaal lenen, zoals de kussens, de borden of een SDG-kompas bestellen met eigen logo erop en er ook terecht voor al je vragen. De ruimte is geschikt voor bijeenkomsten en inspiratiesessies. Het SDG House biedt daarmee ruimte om gelijkgezinden te ontmoeten en samen te werken aan het behalen van de SDGs.

Global Goals Gemeente

Leeuwarden is sinds 2019 Global Goals gemeente en zet zich dus ook actief in om deze doelen te halen. De helden die op 4 oktober worden benoemd, hebben laten zien dat zij deze doelstellingen omarmen en uitstralen. Zij zijn genomineerd door het publiek voor hun bijdrage aan een schonere, duurzamere en eerlijkere wereld.

De lokale SDG-helden werden bekendgemaakt door wethouder Hein de Haan en zij ontvingen een oorkonde voor hun inspirerende inzet in één van de 17 Duurzame Werelddoelen (SDG’s) op regionaal niveau in Friesland.

  • De seniorentheater De Rimpel verzorgde een komisch optreden over eenzaamheid (SDG 3 – goede gezondheid en welzijn);
  • Bewonersbedrijf Heechterp-Schieringen zet zich in om armoede en werkloosheid te verminderen in de wijk Heechterp-Schieringen waarvan veel sprake was (SDG 1 – geen armoede);
  • Caroline Sandberg van stichting Foodkind kookte twee maanden lang iedere dag maaltijden voor Griekse vluchtelingen (SDG 2 – geen honger);

Fair Vooruit Expositie

De werkgroep Fairtrade Leeuwarden heeft een foto expositie ‘Fair Vooruit’ gerealiseerd over de SDG’s. Een tentoonstelling door de ogen van onze jongere generatie over hen die vooruit denken en handelen voor een eerlijke wereld en betere planeet. Met deze portretten van mensen en hun verhalen, laten ze zien hoe, soms kinderlijk eenvoudig, bewuste keuzes gemaakt kunnen worden.

De expositie is sinds 4 oktober ook geopend en nu te bezichtigen in De Kanselarij (SDG 17 – partnerschap om doelstellingen te bereiken) en online via fairleeuwarden.nl

Bekijk de expositie onlineBekijk de expositie online