SDG Congres

Donderdag 14 maart 2019 van 15.00 uur – 19.30 uur
Locatie: Friesland College, Saturnus 7 in Heerenveen

Wereldwijd krijgen de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties steeds meer bekendheid als de handvaten om de wereld mooier, eerlijker en gezonder te maken. Ook in Fryslân gebeurt dat en dat willen we graag laten zien! Veel Friezen zetten zich in voor duurzame projecten, voor mensen die het minder hebben getroffen en voor een leefbare toekomst voor onze kinderen. Daarom hebben een aantal Friese vertegenwoordigers het initiatief genomen tot het oprichten van een Fries SDG netwerk.

Om dit met elkaar te delen hebben wij een congres op 14 maart 2019 georganiseerd. Naast inleidingen gericht op de SDG’s van onder andere Hugo von Meijenfeldt (de nationaal SDG coördinator vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken) stonden interactieve workshops op het programma. En rond het congres is een publiciteitscampagne georganiseerd.

Rechts op de pagina zijn de uitkomsten van de workshops te vinden.

Programma SDG CongresProgramma SDG Congres

SDG Congres

Het SDG Congres Fryslân wordt mogelijk gemaakt door:

Congres partners

Penvoerder