SDG Congres

Donderdag 14 maart 2019 van 15.00 uur – 19.30 uur
Locatie: Friesland College, Saturnus 7 in Heerenveen

Wereldwijd krijgen de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties steeds meer bekendheid als de handvaten om de wereld mooier, eerlijker en gezonder te maken. Ook in Fryslân gebeurt dat en dat willen we graag laten zien! Veel Friezen zetten zich in voor duurzame projecten, voor mensen die het minder hebben getroffen en voor een leefbare toekomst voor onze kinderen. Daarom hebben een aantal Friese vertegenwoordigers het initiatief genomen tot het oprichten van een Fries SDG netwerk.

We willen dat graag met elkaar delen en daarom organiseren wij een congres op 14 maart*. Naast inleidingen gericht op de SDG’s van onder andere Hugo von Meijenfeldt (de nationaal SDG coördinator vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken) staan interactieve workshops op het programma. Daarnaast wordt rond het congres een publiciteitscampagne georganiseerd.

Graag tot 14 maart!

*het is helaas niet meer mogelijk om je aan te melden voor het congres. Dit in verband met het aantal beschikbare plaatsen.

Programma SDG Congres

Ontvangst

14.30 uur
Inloop
15.00 uur
Opening
15.10 uur
Welkom door Frank van Hout, lid College van Bestuur ROC Friesland College en lid van de stuurgroep SDG Netwurk Fryslân

Plenair programma deel 1

15.15 uur
Welkom door dagvoorzitters Doutsen van Gosliga, FC student van het jaar, en Tsjeard Hofstra, aanjager Mobiliteit van Circulair Friesland
15.20 uur
Inspiratielezing Hugo von Meijenfeldt, nationaal SDG Coördinator
15.40 uur
Inspiratielezing Marga Hoek, Board Member Dutch Sustainable Business, Chairman Green Minds en auteur

Workshop programma

16.15 uur
Food & Drinks
16.30 uur
Eerste ronde workshops
17.00 uur
Food & Drinks
17.15 uur
Tweede ronde workshops

Plenair programma deel 2

17.45 uur
Food & Drinks
18.20 uur
Interview met Bisschop
18.35 uur
Afsluitend programma over inzichten en afspraken
19.30 uur
Einde congres

Het SDG Congres Fryslân wordt mogelijk gemaakt door:

Congres partners

Penvoerder