Skip to main content

Buurvrouw & Buurvrouw Bus

Hoe kan jij een Buurman of Buurvrouw zijn?
De Buurvrouw&Buurvrouw Bus komt in actie voor een socialere en duurzamere maatschappij! Wij zorgen voor een laagdrempelige manier om verbinding te maken tussen verschillende groepen mensen. Zo zorgen wij ervoor dat er wat minder eenzaamheid en sociale uitsluiting in onze samenleving te vinden is. Sinds november 2019 rijdt de bus in Leeuwarden en is op een vaste dag van de week te vinden op een vaste plek in een wijk met een B&B bushalte. 

Bij de bus zijn alle buren welkom. Je kunt er een praatje komen maken, een kop koffie drinken of wat spulletjes, boodschappen of kleding komen halen of brengen. Of je nou iets materieels of iets sociaals nodig hebt, je kan het altijd komen halen of brengen. Eigenlijk zijn wij daarmee een buurvrouw, en de bezoeker daarmee ook buurvrouw of buurman. En zeg nou zelf; wie heeft er nou géén Buurvrouw nodig!?

We zijn er samen voor elkaar. Dit vanuit het “no money, no rules”- principe. Er zijn geen vrijwilligers, geen betaalde krachten en absoluut geen bankrekening. Buren staan voor elkaar klaar en vragen daar geen geld voor. Een écht stukje Mienskip dus!

De Buurvrouw&BuurvrouwBus is ook tijdens de coronacrisis actief. Helaas kan de bus zelf niet ingezet worden, maar er zijn teams van Buurmannen en Buurvrouwen met het hart op de goede plek.


In de vaart der welvaart zijn we het samen uit de samenleving vergeten mee te nemen. Dus juist nú komt het er op aan. Kijk naar het kleine en zie het grote.

Global goals
Locatie

Leeuwarden 

Contact Buurvrouw & Buurvrouw Bus

Deze teams van Buurmannen en Buurvrouwen zetten zich in met een speciale opdracht;

• Zo is er het team “Vera kookt”. Zij zorgen ervoor dat 15 mensen/gezinnen met een kleine beurs elke woensdagavond een lekkere warme maaltijd krijgen.
• Er zijn ook twee teams die in samenwerking met Zienn op de dinsdag en donderdag de warme maaltijd verzorgen voor de bezoekers van de dagopvang.
• Een team van Buurmannen en Buurvrouwen regelt de boodschappen voor deze kookteams via speciale inzamelbakken bij Peugeot Haaima aan de Coronaweg 2 en bij Engelsma & Wijnia aan de Leo Twijnstratstraat 2 te Leeuwarden.
• In samenwerking met de Neushoorn en NHL Stenden ontwikkelt zich een team dat zich ontfermt over een maaltijd voor mensen in het aanloophuis.
• Buurvrouw Jeannette verzorgt VROLIJKHEIDJES. Zij maakt kleine lieve cadeautjes die worden gegeven aan kinderen die wat extra aandacht kunnen gebruiken.
• Met het deelproject De Kracht van het Kussen maken we kussens van granny squares voor mensen die zich door de ingrijpende maatregelen van de overheid tijdens de coronacrisis extra alleen en eenzaam voelen. De kussens zijn naast het resultaat van verbinden (net als bij De Grootste Gehaakte Deken van de Wereld in 2018) ook het steuntje in de rug of de figuurlijke kus die je anders fysiek had kunnen geven.
• enzovoort….

Ook via social media wordt ingespeeld op vragen en behoeften van buren. Soms is dat een vraag naar kleding, hygiënemateriaal of een kinderzitje. Maar vaker is het iets kleins, zoals een kaartje, een telefoontje, boodschap doen of het uitlaten van de hond. Hulp bieden is meestal niet het probleem, maar hulp vragen gaat makkelijker als je elkaar kent. Een echte iepen mienskip!

Nieuwsgierig?

Ben je nieuwsgierig geworden? Wil je een Buurman of Buurvrouw zijn? Heb je naast een hulpaanbod ook een hulpvraag? Stuur een mailtje, kijk op Facebook, Twitter of Instagram. buurvrouwenbuurvrouwbus@gmail.com. Zoek op social media op “Buurvrouw & Buurvrouw Bus”