Skip to main content

Het dorp van de Toekomst – Terugblik

Het dorp van de toekomst

terugblik

Inspiratie & dromen

Op 26 september 2023 organiseerden wij een inspiratiemiddag rondom Het Dorp van de Toekomst.

Opvallend is dat er ook in de dorpen al veel in beweging is in Fryslân: de energie- en voedseltransitie, het nadenken over nieuwe woningen en de zorg over de zorg en de noodzaak van een gezondere leefstijl. We hebben mooie voorbeelden gehoord van Akkrum (Piet Dijkstra), Heeg (Johannes Lankester), Eastermar (Jan Willem Sytsma), Bakkeveen (Frans Mulder) en van de nieuw te ontwikkelen wijk Barrahûs in Leeuwarden (Werner Brouwer).

Presentatie: Heeg en het Netwerk Duurzame DorpenPresentatie: Bakkeveen - Dorp van de toekomstBrochure: Schetsschuit ROMteAKKRUM-NES
Barrahûs
- Dit schreef de Leeuwarder Courant over de bijeenkomst

Ontwikkelingen & trends

Programmaleider Fries Sociaal Planbureau & Bijzonder hoogleraar Regionale Vitaliteit & Dynamiek Marijn Molenaar vertelde ons over de ontwikkelingen trends die op ons (in de dorpen en steden) afkomen. Vooral de vergrijzing en de ontgroening zijn een grote zorg. Zie hier zijn presentatie.

Creatieve sessie

De kern van de middag vormde de creatieve sessie met ontwerper Anne Brouwer. Aan de hand van de 4 kapitalen van het CBS (Brede Welvaart later, link) gingen wij de dialoog aan over het Dorp van de Toekomst.

  1. Sociaal kapitaal: verenigingen, voorzieningen, zorg en diversiteit in leeftijd, inkomen en achtergronden
  2. Menselijk kapitaal: gemeenschapszin, zorg, iedereen doet mee (inclusief)
  3. Natuurlijk kapitaal: zelfvoorzienend, klimaatadaptatie, biodiversiteit, (zoet)water, natuur, recreatie
  4. Economisch kapitaal: evenwicht economie & ecologie als middel voor welbevinden, post-growth, gebiedsgerichte deeleconomie, basisinkomen, digitalisering en robotisering van de samenleving, eigendom bij de commons.

‘Het dorp van de toekomst’ is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Fryslân en een initiatief van: