Skip to main content

Laat Geld Lokaal Rollen

Het huidige soort geld heeft de wereldmarkt dominant gemaakt en dat heeft ook veel effect op ons bestedingspatroon. Het geld graast de wereld onbelemmerd rond naar goedkope grondstoffen. En dat leidt tot een op materie en kwantiteit gerichte productie-consumptiecyclus. Binnen een circulair betaalcircuit krijgt elke binnenkomende euro extra regels mee waardoor het vaker rond blijft gaan in de regio.

Een Fries circulair betaalcircuit draagt bij aan brede welvaart omdat dit
– het MKB in Fryslân ondersteunt en daarmee armoede in de regio vermindert;
– meer economische activiteit mogelijk maakt, met beperkte input van energie en externe grondstoffen: een duurzame transitie;
– de impact van de provinciale Corona-steun kan vergroten
– meer onderlinge verbondenheid bevordert tussen burgers en bedrijven;
– extra mogelijkheden biedt aan initiatieven waaraan Friese SDG’s verbonden zijn.

We werken samen met de Stichting Social Trade Organisation die al tientallen jaren ervaring heeft met complementaire geldsystemen. In mei 2020 wonnen ze een Europese Hackaton met de uitwerking hoe dit geld regio’s kan versterken https://territories4resilience.eu

Eerdere ervaringen met circulair geld, die ook in Fryslân opgedaan zijn, hebben geleerd dat een brede betrokkenheid van bedrijven belangrijk is. Dit nieuwe Friese initiatief begint daarom bij hen, met de Útdaging ‘laat geld lokaal rollen’; een live demonstratie waarbij 200 bedrijven in één jaar de eerste Fryske euro’s zo vaak mogelijk door de provincie laten rollen.

Ook worden alle Fryske gemeenten en de provincie aangespoord om na te gaan hoe ze de Fryske euro als beleidsinstrument kunnen inzetten. In het nieuwe boek ‘de Koop Lokaal Versterker’ van STRO wordt de methode hiervoor uitgebreid toegelicht.

Meer info op www.defryskeeuro.nl
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij contact@defryskeeuro.nl


het realiseren van een regionaal circulair betaalcircuit voor Fryslân, te beginnen met de Uitdaging ‘Laat Geld Lokaal Rollen’ voor 200 Friese ondernemers 

Global goals
Locatie

Fryslân
www.defryskeeuro.nl

Ondernemers gezocht voor pilot ‘Friese euro’

  • publicatie in het Friesche Dagblad
Lees het artikel