Skip to main content

Over het SDG Netwurk Fryslân

foar in duorsume wrâld

In 2018 is een groep betrokkenen in actie gekomen om in Fryslân aandacht te vragen voor de Global Goals, de Sustainable Development Goals (SDG’s): de Duurzame Ontwikkelingsdoelen die in 2015 zijn vastgesteld voor alle landen en regio’s, door de Verenigde Naties.

Het wordt tijd dat een ieder in Fryslân het bestaan weet van de doelen, en ook voor ieder voor zich: Wanneer draag je bij aan deze doelen? Dat kan iedereen! Bijvoorbeeld door te kiezen voor lokale producten en Fairtrade bij het boodschappen doen.
De betrokkenen gaan bottom-up te werk. Het is een initiatief uit de mienskip en vervolg op onder andere LF2018, Kening fan de Greide.

De groep is niet gebonden aan de overheid, maar vraagt wel aan de overheden om bijvoorbeeld in tijden van verkiezingen en het maken van partijprogramma’s aandacht aan de SDG’s te geven.

Samen bouwen aan het SDG Netwurk FRL

Vóór de verkiezingen van de Provinciale Staten van Fryslân in het voorjaar organiseerden wij op 21 februari 2023 – TAKOMST! – een bruisende middag vol dialoog met jongeren, politici, ambtenaren, ondernemers, studenten, maatschappelijke initiatieven en andere belangstellenden.

Wij zijn SDG Netwurk Fryslân en willen samen met jou de krachten bundelen m.b.t. het bereiken van de Sustainable Development Goals. 

Tijdens TAKOMST! hebben we zichtbaar gemaakt wat er allemaal al gebeurt op het gebied van de Sustainable Development Goals in Fryslân. Daarna gingen we met de politici in gesprek om de SDGs en Brede Welvaart in het nieuwe coalitie akkoord voor Fryslân te krijgen. Dit hebben wij vervolgens kracht bijgezet met een (concept) plan voor de komende 4 jaar en een persoonlijke brief aan de nieuwe statenleden.

Ons (concept) plan willen we aanscherpen met jullie mening en ideeën over het SDG Netwurk Fryslân. Zie hier ons conceptplan (10-01-2023) ‘Samen Bouwen aan het SDG Netwurk Fryslân

Een korte vragenlijst is gedeeld binnen het SDG Netwurk en heeft tot onderstaande reacties geleid.

Resultaten behoeften SDG Netwurk FRL

SDG Netwurk is een PROJECT van Frame, Voice Report

In april 2018 werd vanuit de Europese Unie, via Wilde Ganzen een subsidieregeling – Frame, Voice, Report gelanceerd voor acties gericht op het onder de aandacht brengen van de Global Goals/Sustainable Development Goals.

Deze regeling sloot prima aan bij de intenties van Fossyl Frij Fryslân, Circulair Fryslân, Friese Milieufederatie, Fair Fryslân, Duurzaamheidsplatform Heerenveen en Stichting Studenten- en Musaharproject Nepal

De partijen zien hierbij kansen in de promotie van de diverse duurzame activiteiten in Fryslân en een betere afstemming en samenwerking.

Eind augustus 2018 is een subsidie van 40.000 euro verkregen met als belangrijkste acties:
-een Publiciteitscampagne;
-de organisatie van een Congres in maart 2019;
-een klein onderwijsproject en
– 2 “impact reacties” vanuit ontwikkelingslanden op PI projecten.
Dit project wordt in mei 2019 afgerond.

Tijdens de uitwerking van het Frame Voice Report project zijn in het najaar van 2018 nieuwe partners toegetreden:
– het Friesland College dat in 2018 de Global Goals als integraal beleidsuitgangspunt heeft gekozen en
– Kening fan ‘e Greide; Klaas Sietse Spoelstra heeft bij de Legacy van LF2018 een rol gespeeld, daarbij zijn de Global Goals ook vertrekpunt geweest. Voor hem staat in Fryslân doel 16, rurale ontwikkeling centraal. Ook na afloop van het Frame Voice Report project streven we nauwe samenwerking met LF2018 en Kening fan ‘e Greide na.

Met de keuze van de naam Netwurk Fryslân – foar in duorsume wrâld beogen we aan te sluiten bij recente nationale ontwikkelingen zoals de vorming van SDG Houses, waarin vele partijen samenwerken voor het realiseren van de SDG’s.

Inspireren door connectie

Meer weten over de mensen en organisaties achter het SDG Netwurk Fryslân?

Kom in contact met het SDG Netwurk Fryslân. Mail of laat een bericht achter en omschrijf je wensen of vraag duidelijk. Dan zorgen wij ervoor dat je met de juiste mensen en organisaties in contact komt.

Trekkers van het Netwurk SDG’s Fryslân

De subsidieaanvraag van project Frame, Voice Report werd ondertekend door Circulair Friesland, Stichting Studenten- en Musaharproject Nepal en het Duurzaamheidsplatform Heerenveen. Laatstgenoemde is hoofdbegunstigde en met Dirk van den Berg als penvoerder wettelijk en financieel verantwoordelijk.

De projectorganisatie is als volgt ingericht:

  • Stuurgroep met vertegenwoordigers van de partnerorganisaties en Andries van Weperen als voorzitter: gezamenlijk verantwoordelijk voor aanpak en uitvoering van het Frame, Voice Report project.

Stuurgroep
– Bouwe de Boer (Fryslân FossylFrij)
– Dirk van den Berg (Duurzaamheidsplatform Heerenveen)
– H. J. Hoekstra (Friesland College)
– Hans van der Werf (Friese Milieu Federatie)
– Henk Wijma (Stichting Studenten- en Musaharproject Nepal)
– Houkje Rijpstra (Circulair Friesland)
– Andries van Weperen
– Heleentje Swart (Spark the Movement)
– Jacqueline Hofstede (Ynova Innovation Company)
– Lenie Braks (de Fryske Euro)
– Bianca van Reenen (Fairtrade Gemeente Leeuwarden)
– Karina Pool (Merk Fryslân)
– Marcia de Graaf (Kening)

  • Projectgroep Congres met Heleentje Swart (Circulair Friesland) als projectleider en verder Klaas S. Spoelstra (Kening fan ‘e Greide), Irona Groeneveld (Friese Milieu Federatie) en Dirk van den Berg (Duurzaamheidsplatform Heerenveen). Zakelijke ondersteuning door Liesbeth van Keimpema (ConSense) en O&O.
  • Projectgroep SDG-Communicatie met Anoesjka Duinstra als projectleider en verder Richard Talsma (Fossyl Frij Fryslân), Johan Dirk v.d. Schaaf (Friese Milieu Federatie), Sanne Dijkstra (Circulair Friesland) en Dirk van den Berg.
  • Zakelijke ondersteuning door Bianca van Reenen (ontwikkeling website),  Andrew Livsey en Janna van der Meer (interviews).
  • In voorbereiding: Onderwijsproject (Andrew Livsey en Dirk van den Berg) en het project “Impactreacties” Ontwikkelingslanden (Henk Wijma en Dirk van den Berg).
Concept plan 'Bouwen aan SDG Netwurk Fryslân'Concept plan 'Bouwen aan SDG Netwurk Fryslân'

Partners van het SDG Netwurk Fryslân:

SDG Congres partners:

Penvoerder