Skip to main content

Panorama Nederland in Fryslân

Vanaf dinsdag 28 mei tot en met vrijdag 7 juni staat Panorama Nederland in de Kanselarij in Leeuwarden. Het panorama verbeeldt hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van nu, de komende decennia de sleutel kunnen zijn voor welkome, structurele verbeteringen van ons land. Panorama Nederland bestaat uit een fysiek panorama, waarbij de bezoeker zelf een toekomst blik kan werpen op een schoner, hechter en rijker Nederland, en een publicatie waarin de keuzes en principes om daar te komen worden toegelicht.

Het College van Rijksadviseurs, waaronder voorzitter Rijksbouwmeester Floris Alkemade, schetst met Panorama Nederland een optimistisch en aantrekkelijk toekomstbeeld. Een Nederland, dat voor iedereen uiterst herkenbaar blijft, maar dat toch op allerlei terreinen fundamenteel anders werkt: de manier waarop we reizen, de manier waarop we voedsel produceren, de manier waarop we bouwen en de manier waarop we energie opwekken. Wat betekent dat voor Fryslân? 


Een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland 

Global goals
Locatie

Kanselarij Leeuwarden 

We kijken binnen het Panorama Nederland perspectief naar de toekomst van ons voedsellandschap. Immers dat is waar een groot deel van het Friese landschap zijn functie aan ontleent.

LF2028 en SDG Netwurk Fryslan presenteren:
Rondom de tentoonstelling van Panorama Nederland in Leeuwarden organiseren we een verdiepend kennis- en dialoogprogramma. We kijken binnen het Panorama Nederland perspectief naar de toekomst van ons voedsellandschap. Immers dat is waar een groot deel van het Friese landschap zijn functie aan ontleent. Voor welke opgaves staat dat landschap de komende 10 jaar? Hoe verandert het? Hoe gaan we daarmee om? En welke betekenis geven we daaraan?

Het programma wordt gebracht in het kader van LF2028, in de geest van het in de Kanselarij gepresenteerde LF2018 programma’s Places of Hope. Het programma dat ons vorig jaar liet nadenken over de toekomst van Nederland en de daaraan gelieerde programma’s zoals Sense of Place, Holwerd aan Zee en Kening fan ‘e Greide.

Opening
De opening van Panorama Nederland in Fryslân is op 28 mei vanaf 15 uur. Rijksbouwmeester Floris Alkemade draagt het Panorama tijdelijk over aan commissaris Arno Brok en dijkgraaf Paul Erkelens. Dichter van Fryslân, Eeltsje Hettinga, draagt een aantal landschapsgedichten voor.

Bron
Meer informatie en een overzicht van alle evenementen en data zijn te vinden via friesland.nl