Skip to main content

SDG Netwurk Fryslân, hoe nu verder

Aan de rand van Panorama Nederland in de Kanselarij zijn tientallen geïnteresseerden uit de maatschappij, gemeente, politiek en bedrijfsleven samen gekomen op donderdag 6 juni. Aanleiding voor deze bijeenkomst was het SDG congres en de vraag hoe we de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties stevig kunnen verankeren in onze Friese manier van leven, leren, werken.

SDG allianties
Tijdens de bijeenkomst is kort teruggeblikt op het SDG Congres en bestaande allianties rondom specifieke SDGs. Een alliantie staat voor een groep mensen die binnen eenzelfde thema, of SDG, samen specifieke kennis delen. Van daaruit zien we verschillende samenwerkingsverbanden en initiatieven ontstaan die een koers zetten richting 2028. Doel is dan ook niet om de allianties te sturen en monitoren, maar ze organisch te laten ontstaan en ontwikkelen.

Een paar bestaande allianties presenteerden zich die morgen:
• SDG 12 voedsel productie & consumptie
• SDG 8 regionale economie
• SDG 15 biodiversiteit
• SDG 5 gelijkheid
• SDG 4 onderwijs

Snel werd duidelijk dat aan deze initiatieven andere verbonden kunnen worden. Ook kunnen er nieuwe allianties ontstaan. De uitdaging is om elkaar op te zoeken en te versterken, effectiever te worden met elkaar. Op 6 juni stonden steeds weer mensen op om hun initiatief te vermelden, waardoor na afloop een zeer geanimeerd netwerkmoment ontstond. Wetende dat er binnen de provincie nog veel meer noemenswaardige initiatieven zijn, biedt de website van het SDG Netwurk Fryslân een online platform om verhalen te delen en elkaar te vinden en inspireren: www.sdgnetwurk.frl. Ook komen er nieuwe momenten om elkaar verder te spreken, diverse vervolgbijeenkomsten (o.a. Streekweek en World Food Week) worden gepland.


hoe kunnen we de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties stevig verankeren in onze Friese manier van leven, leren, werken? 

Global goals
Locatie

Friesland

Los van onze herkomst, beroep en functie die een ieder heeft, kunnen we samen werken en elkaar inspireren in allerlei geledingen.

Wie zijn ‘Wij’?
Er werd veel gesproken over ‘wij’ en wat ‘wij’ met zijn allen doen en nog kunnen bereiken. Maar over wie hebben we het dan? Klaas Sietse Spoelstra benadrukt dat ‘wij’ de bijna 650.000 inwoners van Friesland zijn. Los van onze herkomst, beroep en functie die een ieder heeft, kunnen we samen werken en elkaar inspireren in allerlei geledingen. Samen bepalen we de koers richting 2028.

Lees meer over Panorama Nederland die vanaf 6 juni 2019 weer verder on tour gaat in Nederland..

Ook te zien in de Kanselarij zijn tekeningen gemaakt door basisschoolkinderen waarin ze weergeven hoe zij de toekomst van Friesland zien en welke thema’s zij belangrijk vinden.

Leave a Reply