Skip to main content

SDG House Fryslân

De uitdagingen waar de wereld nu voor staat vereist dat iedereen zijn verantwoordelijkheid deelt en bijdraagt aan een gemeenschappelijke visie: de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN. We streven naar betere partnerschappen voor de doelen door een netwerk van SDG-huizen over de hele wereld op te zetten.

Ook Friesland doet mee! Sinds 2021 is in Leeuwarden een SDG House gevestigd in de Kanselarij aan de Turfmarkt 11.

SDG House Fryslân
De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden

info@ipf.frl
058 – 7601900

Het is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, contact maken om samen te werken aan de duurzame ontwikkelingsdoelen. Het is een bloeiende gemeenschap van experts, ondernemers, jongeren en professionals, die samenwerking, kennisuitwisseling, ondernemerschap voor duurzame ontwikkeling bevorderen naar een duurzame en inclusieve toekomst voor iedereen!

In het SDG House Fryslân zijn diverse organisaties gehuisvest die werken aan de SDD-doelstellingen zoals: Hogeschool NHL-Stenden, ROC Firda, Vereniging Circulair Fryslân, Spark the Movement, Ministerie van de Toekomst en Innovatiepact Fryslân met de programma’s; De Uitkijkers, YnBusiness, Wurk, Founded in Friesland. Daarnaast biedt het plek voor diverse communities en jongerenbewegingen.