Skip to main content

SDG Traineeship

Informatie voor opdrachtgevers

Het SDG Traineeship biedt jongeren en organisaties de kans zich -verder- te ontwikkelen op het gebied van duurzame bedrijfsvoering en ondernemerschap. Dit initiatief van SDG House en TheRockGroup helpt de integratie van de SDG’s in het bedrijfsleven en de
publieke sector te versnellen om zo de nodige impact te maken!

SDG Traineeship informatie voor opdrachtgeversSDG Traineeship informatie voor opdrachtgevers

Multidisciplinair team van young professionals en studenten

Middels het SDG Traineeship krijgen organisaties de mogelijkheid om een een multidisciplinair team van young professionals en studenten (HBO/WO niveau, 18-27 jaar oud) gedurende 15 weken één dag per week voor zich te laten werken aan een SDGgerelateerd project. De aanvangsdatum staat vast.

Het project moet direct ten goede komen aan de opdrachtgevende organisatie. De organisatie bedenkt en formuleert dan ook zelf de projectomschrijving en de gewenste deliverables. Wij staan organisaties bij om projecten vooraf praktisch en inhoudelijk te scannen op hun haalbaarheid en geschiktheid voor de doelgroep.

Wees opdrachtgever, geen stagebegeleider

Als opdrachtgever zorg je ervoor dat er binnen de organisatie een contactpersoon beschikbaar is. Daarnaast verwachten we dat opdrachtgevers op gezette tijden feedback en input aan de trainees geven.

Het betekent niet dat de organisatie functioneert als stagebegeleider. Die begeleidende rol wordt ingevuld door een van onze duurzaamheidsconsultants. Zij bieden de teams tijdens het project wekelijkse ondersteuning en trainingen zodat de trainees in staat zijn het project succesvol uit te voeren.

Download het SDG Traineeship document voor meer informatie over het SDG Traineeship voor opdrachtgevers.