Agenda SDG Bijeenkomsten

Delen en inspireren

Wereldwijd krijgen de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties steeds meer bekendheid als de handvaten om de wereld mooier, eerlijker en gezonder te maken. Ook in Fryslân gebeurt dat en dat willen we graag laten zien! Veel Friezen zetten zich in voor duurzame projecten, voor mensen die het minder hebben getroffen en voor een leefbare toekomst voor onze kinderen. Daarom hebben een aantal Friese vertegenwoordigers het initiatief genomen tot het oprichten van een Fries SDG netwerk.

Om dit met elkaar te delen organiseert het SDG Netwurk Fryslân verschillende congressen en bijeenkomsten. Wil je hier bij aanwezig zijn? Stuur een mail en meld je aan.

Aanmelden

Data en locatie

* Programma via link te bekijken

21 januari 2020 *
19.30 - 21.30
SDG Bijeenkomst, de Kanselarij Leeuwarden
7 april 2020
19.30 - 21.30
SDG Bijeenkomst, de Kanselarij Leeuwarden
30 juni 2020
19.30 - 21.30
SDG Bijeenkomst, de Kanselarij Leeuwarden
6 oktober 2020
19.30 - 21.30
SDG Bijeenkomst, de Kanselarij Leeuwarden
1 december 2020
19.30 - 21.30
SDG Bijeenkomst, de Kanselarij Leeuwarden

SDG Congres 2019

SDG Congres Workshops

Op 14 maart 2019 vond het SDG Congres plaats. Naast inleidingen gericht op de SDG’s van onder andere Hugo von Meijenfeldt (de nationaal SDG coördinator vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken) stonden interactieve workshops op het programma. En rond het congres is een publiciteitscampagne georganiseerd.

Uitkomsten Presentaties SDG Congres workshops
Toelichting WorkshopsToelichting Workshops

Het SDG Congres Fryslân wordt mogelijk gemaakt door:

Congres partners

Penvoerder