Skip to main content

Spark the Movement

Spark is een Fries initiatief, gericht om het onderwijs stevig te betrekken bij de ontwikkeling richting een circulaire economie en een duurzame maatschappij. De beweging richt zich op alle scholen in de provincie – van peuterspeelzaal tot universiteit. Doe je ook mee?! 

Om concreet invulling te geven aan de vraag wat is een circulaire economie, en wat is duurzaamheid gebruikt Spark de 17 duurzame werelddoelen van de VN; dit zijn 17 concrete uitdagingen waar we in deze tijd voor staan en die we met elkaar moeten aanpakken om toe te werken naar een leefbare 22e eeuw. Op elke school zijn voorbeelden te vinden van hoe leerlingen aan de slag zijn met deze doelen, alleen gebeurt dit nog vaak impliciet en is het afhankelijk van de inzet van bepaalde docenten, conciërges, teamleiders of directeuren.

Spark wil wat er al gebeurt versterken en uitbouwen. Wij vragen scholen om hun onderwijsactiviteiten die te maken hebben met sociale, ecologische, technische of economische duurzaamheid te uploaden in de eregalerij van Spark the Movement.

De eregalerij zorgt ervoor:
a. dat scholen merken dat ze al meer doen dan ze vaak in eerste instantie denken – overal gebeurt wel iets, maar vaak onopgemerkt!
b. dat scholen zien dat we samen iets bijzonders aan het realiseren zijn in Friesland – samen maken we het verschil en dat delen we met elkaar!;
c. dat we nieuwsgierig worden en gaan leren van elkaar – scholen zoeken onderling contact om hun licht op te steken over bepaalde lessen, projecten of acties, zoals bijvoorbeeld het 98% waterbesparende kraantje van het Van Hall…

Spark is ontstaan op initiatief van het bedrijfsleven, de provincie en kennisinstellingen en valt als programma onder de vleugels van Vereniging Circulair Friesland.
Zie www.sparkthemovement.nl


De beweging richt zich op alle scholen in de provincie – van peuterspeelzaal tot universiteit. Doe je ook mee?!  

Global goals
Locatie

Leeuwarden