Skip to main content

Stichting Grien | FjildLab VerspillingsMarkt

Stichting Grien ontwikkelt zich tot het kenniscentrum van Noord-Nederland op het gebied van het terugbrengen van verspilling in de gehele voedselketen, met hierbij een duidelijke focus op AGF producten. Er zal worden onderzocht welke producten van de reststromen, zijstromen en derving gemaakt kunnen worden en op welke wijze deze vermarkt zouden kunnen worden. In Noord-Nederland zal er actief aandacht worden gevraagd voor voedselverspilling, ontstaan er dientengevolge nieuwe samenwerkingsverbanden en werkgelegenheid.

De opgedane kennis en expertise zal met partijen worden gedeeld. Met behulp van ICT zal inzichtelijk worden gemaakt, welke producten, in welke kwaliteit en in welke hoeveelheid beschikbaar zijn. Voor zover mogelijk, dienen vraag en aanbod op elkaar te worden afgestemd.

“Laatst hadden wij een rondleiding bij een tomatenkwekerij in de regio. Nadat de teler zijn mooie bedrijf had laten zien zag ik ook de partij afval tomaten, 2 tot 5 duizend kilo per week wordt niet als humane voeding geconsumeerd maar gaat weg als diervoeding… deze verkeerd gevormde tomaten belanden niet op ons bord net zoals tonnen wortelen, witlof, aardappelen en brood. Deze producten zijn afkomstig uit de landbouw, akkerbouw, (glas)tuinbouw en retail. Meer dan 30% van onze totale voedselproductie wordt niet geconsumeerd door mensen. Terwijl er op veel plekken een groot te kort is. Onzin vinden wij van de VerspillingsMarkt er mag niets meer worden weggegooid. Samen met onderwijsinstellingen hebben wij onderzocht welke producten van deze reststromen gemaakt kunnen worden. Een aantal ontwikkelde producten zoals snacks en cruesli hebben wij inmiddels gepresenteerd bij producenten, ze waren net als wij ontzettend enthousiast en nu gaan wij deze producten vermarkten. Ons doel is om de 30% verspilling terug te brengen naar 0 en om mooie nieuwe producten vanuit verspilling te maken… doe met ons mee!” – Theo Jansma, Stichting Grien


Verkeerd gevormde tomaten belanden niet op ons bord, net zoals tonnen wortelen, witlof, aardappelen en brood.

Global goals
Locatie

Friesland 

Ons doel is om de 30% verspilling terug te brengen naar 0 en om mooie nieuwe producten vanuit verspilling te maken

Doelstellingen
• Het opzetten van een ‘FjildLab’: veldlaboratorium, onderzoeks- en experimenteer-centrum. Hier worden van de beschikbare producten/grondstoffen, nieuwe producten/diensten ontwikkeld en op haalbaarheid getest;
• Het stimuleren van een kringlooplandbouw met minder voedselverspilling;
• Het onderzoeken en monitoren van reststromen, zijstromen en derving maar ook extreme oogsten (overvloed/tekort);
• Het ontwikkelen van korte ketens naar (streek)markten, horeca, bedrijven, instellingen, etc;
• Het verlengen van de houdbaarheid van producten (drogen, fermenteren, etc.);
• Het vaststellen dan wel aanscherpen van kwaliteitscriteria;
• Het stimuleren en creëren van nieuwe verdienmodellen;
• Het creëren dan wel ondersteunen van een (ICT) platform waarin vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd.

Wat gaat het opleveren?
Inzicht in hoeveelheden, de diversiteit en kwaliteit van de reststromen, zijstromen en derving. Het voorkomen dan wel verminderen van reststromen door het in samenspraak met marktpartijen aanscherpen van de kwaliteitscriteria. Het ontstaan van nieuwe verdienmodellen met de vanuit het FjildLab ontwikkelde producten en/of diensten.