Skip to main content

Symposium 27 oktober – verslag

Symposium

Hoe realiseren wij in Fryslân onze duurzame doelen?

Met veel plezier kijken wij – SDG Netwurk Fryslân – terug naar het goed bezochte u avondsymposium gericht op het versnellen naar een eerlijke en duurzame toekomst in Fryslân en elders in de wereld. De avond werd georganiseerd bij Wetsus, European Centre of Excellence for Sustainable Water Technology, in Leeuwarden.

Over het symposium

Na het welkomstwoord door Dirk van den Berg en de introductie van het symposium door voorzitter Jacqueline Hofstede, startte de lezing van prof.dr.ir Cees Buisman, oprichter en wetenschappelijk directeur van Wetsus en hoogleraar Biologische kringlooptechnologie aan Wageningen Universiteit.

Uitgangspunt vormt zijn essay – “De mens is geen plaag” – waarin hij o.a. Gandhi citeert “There is enough for everybody’s need, but not for everybody’s greed”. Cees gaf zijn integrale visie op de grote crises rond klimaat, grondstoffen, biodiversiteit en ongelijkheid en hij lichtte de waterschaarste in de wereld verder toe.

Bekijk het programma
Bekijk de uitnodiging

Er is geen alternatief voor water
De mens bestaat op moleculair niveau voor 98% uit water. Als er in een gebied geen water (meer) is, dan zijn de mensen in 4 dagen verdwenen.
Het probleem is dat de watervoetafdruk van onze westerse levensstijl 4000 liter water per dag kost met grote delen voor het eten van vlees en zuivel, de productie van textiel, de koeling van datacenters en meer.

Wat is de oplossing voor al de waterschaarste?

  1. Minder mensen: dat is volgens Buisman de oplossing die veel mensen met een westerse levensstijl aanhangen. Dat is geen oplossing vanwege onze westerse veel te grote watervoetafdruk.
  2. Innovatie – hij maakt het onderscheid tussen coherente en niet-coherente innovatie . De niet coherente innovaties blijven zitten in het paradigma van de lineaire samenleving van carrière en meer, meer, meer consumeren.
  3. Genoeg: dit is volgens Buisman de juiste route. Laat ieder mens zich afvragen: Wanneer heb ik genoeg om een gelukkig en zinvol leven te leiden.

Aanhakend op het genoeg schets hij een samenleving gebaseerd op ‘genoeg’ en refereert aan de boeken ‘Gouden Jaren’ en ‘Het goede leven’ van Annegreet van Bergen waarin de samenleving in de jaren 60 geschetst wordt. We hadden toen slechts 3 soorten zeep en 2 televisie kanalen, en waren we minder gelukkig?

Cees sluit af met zijn hoopvolle maatschappij visie: wij evolueren als samenleving naar een nieuw bewustzijnsniveau, waarin we ons realiseren dat we met zijn allen de aarde kunnen herstellen. Hij roept iedereen op integraal te denken en stralend te zijn, of “op zijn Fries”: Wês in sinnestriel, in oar hat der ferlet fan.

De realisatie
Voor de realisatie van onze duurzame doelen staat hij stil bij onze rol als individuele mensen en onze mogelijk (veel) grotere impact als burger, vrijwilliger en vanuit de organisaties waar wij werken zoals ondernemingen, overheidsorganisaties en onderwijsinstellingen. In dat verband schetst hij ook de wijze waarop Wetsus invulling geeft aan de nieuwe uitdagingen met de ‘Wetsus Waarden’ en ook door het nieuwe onderzoeksthema ‘Natural Water Production’ – het stimuleren van regen in de Sinaï woestijn.

In het tweede deel van de avond gingen we met elkaar in gesprek over de vraag hoe we in Fryslân kunnen versnellen naar de duurzame doelen, de Global Goals of SDG’s – Sustainable Development Goals – van de VN.

Hier zijn mooie concrete acties uitgekomen waar we met elkaar mee aan de slag gaan.

Film en boek Cees Buisman
Bekijk de film van de lezing nog eens rustig terug via deze link. En bestel via deze link het boek De mens is geen plaag van Cees Buisman.

Informatie
Voor meer informatie over het SDG Netwurk Fryslân en andere projecten en initiatieven verwijzen we graag naar www.sdgnetwurk.frl. Overige achtergrond informatie via www.vonketon.org en www.bluedelta.world

Mei freonlike groetnis, met vriendelijke groet,
Namens de Stuurgroep van het SDG Netwurk Fryslân – foar in duorsume wrâld.

Dirk van den Berg, Jacqueline Hofstede, Andries van Weperen, Bouwe de Boer, Heleentje Swart, Hans van der Werf, Klaas Sietse Spoelstra, Jan Sietse Haarsma, Marlise Vroom, Lenie Braks, Marcia de Graaff en Mirka Antolovic.