Skip to main content

Takomst! terugblik

Takomst!

vraagt om coöperatief Samen Werken

We hebben in Fryslân veel te doen om aan Brede Welvaart en de Sustainable Development Goals te werken. Voor een goed leven voor onszelf ‘hier en nu’, voor onze kinderen en kleinkinderen én voor de mensen elders op de wereld.

Het goede nieuws is:
Er gebeurt al heel veel moois op het terrein van de SDGs in Fryslân, maar dat is helaas lang niet altijd voor iedereen zichtbaar.

Daarom organiseerden het SDG Netwurk Fryslân en Fair Fryslânmet steun van de Provincie Fryslân op dinsdag 21 februari 2023 TAKOMST! Een oploop om met elkaar en met politici, ambtenaren, maatschappelijke initiatieven, jongeren en andere belangstellenden in gesprek te gaan.

Takomst! gemist? Bekijk hier de hele film
Korte impressie TAKOMST!
– 23 februari 2023

Roelof Louwsma opende de middag met een eigen observatie waarin hij vertelde over het vertrouwen in de toekomst van de huidige jeugd. Waar de jeugd nu mogelijk geen kinderen willen i.v.m. crises in tegenstelling tot zijn eigen Beppe die in de oorlog twee kinderen kreeg. Zij had het vertrouwen in de toekomst dus wèl!

Jacqueline Hofstede duidde daarna de tijd waar we nu in zitten. Een verandering van tijdperken met alle bijbehorende crises, onzekerheid en chaos. Toch willen we het beste voor onze kinderen en kleinkinderen en daarom nemen zoveel mensen zelf het roer in eigen hand om bij te dragen aan een goede TAKOMST!

Het doel van TAKOMST! was om de vele mooie SDG initiatieven voor elkaar zichtbaar te maken, te bundelen en te versterken en om ze onder de aandacht te brengen van de provinciale politiek. En dat is gelukt!

Met vijftien pitches, vele goede gesprekken in de ‘Open Space’ werd het een bruisende middag over deze fantastische initiatieven zoals bijvoorbeeld  ‘Deelauto Fryslân’, ‘FREON’, ‘De Gebiedsofferte’, ‘GreenOffice’ en ‘1 Miljoen Mini Missies’…..en er zijn er nog veel meer.

De grote vraag is steeds ….
Hoe kunnen we deze initiatieven blijvend zichtbaar maken, versterken en zo versnellen naar de SDG doelen en Brede Welvaart? Op deze vraag ging Govert Geldof in het tweede deel in.

Coöperatief Samen Werken aan Brede Welvaart

Govert Geldof gaf zijn visie op hoe we kunnen versnellen. Hij gaf aan dat de grote transities, zoals de energie- en de landbouwtransitie alleen maar gaan lukken als we veel beter gaan samen werken. Samen werken door gebruik te maken van alle denk- en doe kracht van de inwoners en de lokale ondernemers in Fryslân. Govert noemt dit de ‘deelnemers’. Politici en ambtenaren staan vaak op afstand van de praktijk, Govert noemt dit  ‘de toeschouwers’.

“Deelnemers staan met beide voeten in de harde realiteit, de toeschouwers kijken op afstand toe. Het bijzondere is dat vooral de toeschouwers bepalen wat er gaat gebeuren, waarbij de deelnemers toeschouwers zijn geworden. De enige manier om het maatschappelijk evenwicht te herstellen is – mijns inziens – het vormgeven van de coöperatieve samenleving.” – Govert Geldof

Benieuwd naar zijn verhaal of wil je het nog eens nalezen?

> Coöperatief Samen Werken aan Brede Welvaart
Tot slot was het woord aan de jongeren van Claim Your Future en waar zij voor willen strijden.

Zij stelden vragen aan onder andere de politici in de zaal en riepen hen op om meer met jongeren samen te werken in plaats van voor jongeren te beslissen. Thema’s waren onder andere gendergelijkheid, persoonlijke ontwikkeling en ondernemerschap, financieel moeilijke situaties (studieschulden) en de woningnood onder jongeren.

Concept plan 'Bouwen aan SDG Netwurk Fryslân'

Vervolg Takomst!
De aanwezigen waren enthousiast over de vorm van de bijeenkomst, waarin men open met elkaar in gesprek kon gaan. En een vervolg is gewenst.

We gaan samen verder bouwen aan onze TAKOMST!
Nader bericht volgt.

TAKOMST! is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Fryslân en een initiatief van:

TAKOMST! is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Fryslân en een initiatief van: