Skip to main content

Takomst!

By februari 2, 2023september 4th, 202317. Partnerschap om doelstellingen te bereiken, Nieuws

21 FEBRUARI 2023
De Kanselarij Leeuwarden, 13.30 – 18.00

Takomst!

Uitnodiging aan jongeren, politici, ambtenaren, ondernemers, maatschappelijke initiatieven en belangstellenden om de krachten te bundelen m.b.t. de Sustainable Development Goals en Fairtrade door nieuwe coöperatieve samenwerking in Fryslân.

Met veel plezier nodigen wij, SDG Netwurk Fryslân en FairFryslân, u uit voor een inspirerende middag in de aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 15 maart 2023.

WAAROM DEZE MIDDAG?

Al jaren blinkt Fryslân uit met de vele initiatieven van onderop zoals FairFryslân, energie coöperaties en de vele SDG initiatieven verbonden door het SDG Netwurk Fryslân.

Fryslân is SDG én Fairtrade provincie. Dit willen we versterken door politici te stimuleren de SDGs en Fairtrade op te nemen in het nieuwe bestuursakkoord. En om samen met de burgers en de lokale ondernemers de krachten te bundelen voor een goede toekomst.

WAT GAAN WE DOEN?

  1. Introductie van SDG Netwurk Fryslân en FairFryslân en waar we op dit moment staan met de SDGs en Fairtrade: korte pitches van burgerinitiatieven
  2. Nieuwe ruimte voor coöperatief samenwerken aan Brede Welvaart in Fryslân
  3. Dialoog metpolitici, burgers, lokale ondernemers en initiatiefnemers in de aanloop naar de verkiezingen

TAKOMST! is een initiatief van: