Skip to main content

Wijkbedrijf Bilgaard

In de Leeuwarder wijk Bilgaard bestaat al een aantal jaren een prachtig voorbeeld van hoe het bedrijfsleven samen kan werken met betrokken burgers om de leefbaarheid en inclusiviteit van wijken te vergroten. In deze wijk is namelijk het Wijkbedrijf Bilgaard ontstaan: een samenwerkingsverband van bedrijven en Wijkvereniging Bilgaard die van de wijk Bilgaard een prachtige wijk willen maken, waar het prettig wonen en leven is.

Het Wijkbedrijf is inmiddels helemaal onderdeel van Wijkvereniging Bilgaard: een vereniging die een breed scala aan cursussen en activiteiten aanbiedt aan de bewoners van Bilgaard; kernwoorden daarbij zijn inclusiviteit, verbinden en participeren.

De wijkvereniging wil een centrale plek zijn waar mensen niet alleen voor activiteiten langskomen, maar ook met hulpvragen welkom zijn. Naast activiteiten van het Wijkbedrijf, werkt de Wijkvereniging met een grote groep vrijwilligers (142) ook samen met andere organisaties om de wijk leefbaarder en beter te maken. Door hun werkzaamheden voor o.a. het Wijkbedrijf kunnen de vrijwilligers zichzelf tevens ontplooien: sommige vrijwilligers stromen door naar betaald werk, andere blijven actief in het vrijwilligerswerk voor Bilgaard. Op dit moment draait er een groenteam, een service team, het wijkservicepunt, een vervoersteam, een buurtpreventieteam, een zakgeldprject voor kinderen, een repair cafe, een buurtsportvereniging en nog veel meer! 


Sommige vrijwilligers stromen door naar betaald werk.

Global goals
Locatie

Leeuwarden 

Dick Bootsma is coördinator en zakelijk leider bij het wijkbedrijf en is door de gemeente benoemd tot lokale SDG-held.

Mocht u graag meer willen weten of wilt u graag betrokken raken, neem dan contact met hem op via dickbootsma@gmail.com